Participatie - zie je in ZOHO

PARTICIPATIE voor zoho

Participatie is onmisbaar voor het proces van duurzame stadsontwikkeling. Daarom zetten we daar met ZOHO vol op in. Zo hebben we de afgelopen jaren onder andere de Zie je in ZOHO wandeling gehad, de Zie je in ZOHO Zit-ting en een informatie-avond met toelichting op het Masterplan. Via onderstaande button kun je zien wat er de komende tijd op de planning staat.

ZOHO Beraad

Participatie en community building zijn continue activiteiten in een gebiedsontwikkeling als ZOHO. Het project is gestart in de tenderfase en gaat door met het masterplan, het bestemmingsplan, het inrichtingsplan en de verschillende deelontwikkelingen. Het ZOHO beraad is hiervoor een belangrijk platform. Het doel van het beraad is om met een coalitie van samenwerkende partijen vorm te geven aan de doorontwikkeling van ZOHO.


Het ZOHO beraad is een vertegenwoordiging van het consortium Leyten-Stebru, de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Havensteder en een vertegenwoordiging vanuit de Wijkraad. De ondernemers zijn vertegenwoordigd door een afvaardiging per gebouw met een overkoepelende rol voor de ZOHO Citizens. De bewoners van de Teilingerstraat zijn vertegenwoordigd door twee personen. Het ZOHO beraad bestaat uit 15 á 20 personen.


Het ZOHO beraad is begin 2022 gestart en komt vier keer per jaar bij elkaar. Het verslag van deze bijeenkomsten vind je hieronder vinden. De vergaderingen van het beraad vinden plaats op 22 september en 1 december 2022. Wil je meer weten over het beraad, neem dan contact op met Renske Keur, omgevingsmanager ZOHO: renske@kickstad.nl.

informatiebijeenkomst bestemmingsplan ZOHO 11 oktober 2022

Het ontwerp-bestemmingsplan van ZOHO werd gepresenteerd en besproken tijdens een drukbezochte informatieavond op 11 oktober. Op deze avond waren medewerkers van de ontwikkelcombinatie Leyten-Stebru, Mees Ruimte en Milieu, Echo Urban design en Kickstad aanwezig. De meeste bezoekers waren direct omwonenden, enkele potentiële bewoners van ZOHO, ondernemers uit het gebied en een vertegenwoordiger van de Wijkraad.  

Projectleider Paul Vernooy vertelde over het proces rondom het indienen van het ontwerp-bestemmingsplan en de uitgevoerde onderzoeken: “We horen graag uw reactie. Daarmee kunnen we het ontwerp-bestemmingsplan afmaken en aanbieden aan de gemeente. Dan zal naar verwachting in december het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.” Robbert Jan van der Veen, partner bij ECHO Urban Design ging dieper in op het masterplan van ZOHO dat als basis heeft gediend voor het ontwerp-bestemmingsplan.

Reacties

Potentiële bewoners gaven over het algemeen aan het een mooi plan te vinden en willen graag in het gebied wonen. Ze zijn met name benieuwd naar het vervolg en hopen snel meer duidelijkheid te krijgen. Omwonenden waren kritischer. Bewoners uit de Teilingerstraat uitten hun bezwaren tegen de geplande hoogbouw op de hoek van de Teilingerstraat en de Vijverhofstraat. Dat gaat veel licht wegnemen, zo verwachten zij. De onrust over de eerder geplande ingang van de daklozenopvang (de Nico Adriaan Stichting) aan de Teilingerstraat kon grotendeels weggenomen worden. Deze blijft, in tegenstelling tot het eerdere ontwerp, aan de Vijverhofstraat. Ook waren er vragen over de studies naar de bezonning, het parkeerbeleid en of er een terugkeerregeling is voor de bedrijven die tijdens de herontwikkeling van ZOHO moeten vertrekken.

Hoe nu verder?

Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om het huidige bedrijventerrein te herontwikkelen tot het nieuwe ZOHO met onder andere ruim 600 woningen. Achterliggende plannen, processen en onderzoeken van het ontwerp-bestemmingsplan van ZOHO zijn het afgelopen jaar besproken met verschillende stakeholders: met de wijkraad, met bewoners van de Teilingerstraat, in het ZOHO Beraad en tijdens de informatiebijeenkomst op 11 oktober. Er is een overzicht van de meestgestelde vragen met antwoorden van de bijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan op 11 oktober, zie de button hieronder. Hier staat ook de presentatie die op die avond gegeven is.

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt eind oktober 2022 afgerond en vervolgens aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. Op een nader te bepalen datum in december legt de gemeente het ter inzage en organiseert zij een inloopavond. Zodra de datum van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan bekend is, zullen we een link plaatsen op de ZOHO website naar het bestemmingsplan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf het moment van ter inzage legging is er 6 weken voor het indienen van een zienswijze. Na deze periode worden de zienswijzen beantwoord en indien nodig verwerkt in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt volgens de huidige planning in het tweede kwartaal van 2023 vastgesteld door de gemeenteraad en gepubliceerd.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar info@ziejeinzoho.nl of bezoek ons spreekuur in de ZOHO-hub elke dinsdag van 8.00 – 10.00 uur.  Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over ZOHO, blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.