Participatie - zie je in ZOHO

PARTICIPATIE voor zoho

Participatie is onmisbaar voor het proces van duurzame stadsontwikkeling. Daarom zetten we daar met ZOHO vol op in. Zo hebben we de afgelopen jaren onder andere de Zie je in ZOHO wandeling gehad, de Zie je in ZOHO Zit-ting, een informatie-avond met toelichting op het Masterplan en algemene informatieavonden. Via onderstaande button kun je zien wat er de komende tijd op de planning staat.

Alles lezen over de plannen voor ZOHO? Bekijk het Masterplan of de Welstandsparagraaf (technisch document) die de Gemeente Rotterdam heeft geschreven.

TIJDSLIJN PARTICIPATIE

Korte introductie mbt tijdslijn archief participatie. Korte introductie mbt
tijdslijn archief participatie

18 jan 2024

Curatie event II (Denk mee & borrel)

Vervolg op de bijeenkomst van 5 oktober.

7 dec 2023

ZOHO Beraad 8

> Notulen ZOHO Beraad 8
5 okt 2023

Curatie event I (Lunch & Crunch)

Alle huurders in ZOHO worden uitgenodigd om in een brainstormsetting mee te denken over de curatieregels die worden opgesteld voor de toewijzing van alle kantoor- en makersruimtes met huurplafond in het toekomstige ZOHO.

20 sep 2023

Bijeenkomst sloop en nieuwbouw MOODZ

Alle direct omwonenden van MOODZ worden uitgenodigd in de ZOHO Hub en krijgen een presentatie van sloper Kruiswijk en nieuwbouwaannemer Giesbers over de werkzaamheden die de komende periode aan de Almondestraat zullen plaatsvinden.

18 sep 2023

Informatiebijeenkomst Bestemmingsplan

Presentatie over het bestemmingsplan voor het Zomerhofkwartier en de bouwplannen voor kavels 1.0 en 4.0 toegelicht. Na de presentatie is er mogelijkheid tot vragen stellen.

14 sep 2023

ZOHO Beraad 7

> Notulen ZOHO Beraad 7
1 sep 2023

START TER INZAGE LEGGING

Vanaf deze datum liggen het bestemmingsplan samen met de bouwplannen voor kavels 1.0 en 4.0 voor 6 weken ter inzage.

1 jun 2023

ZOHO Beraad 6

> Notulen ZOHO Beraad 6
16 mei 2023

Presentatie VO inrichtingsplan Almondestraat

Door de gemeente wordt het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de Almondestraat gepresenteerd waarna omwonenden hun input kunnen meegeven.

9 mei 2023

Presentatie

Bezoek van afgevaardigden van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) in ZOHO! Havensteder, de ZOHO Citizens en de ontwikkelcombinatie gaven een complete presentatie van het proces van tenderuitvraag tot en met huidige stand van zaken. Daarnaast zijn de ontwerpplannen inhoudelijk toegelicht door ECHO Urban Design.

19 apr 2023

Extra ZOHO Beraad

> Notulen Extra ZOHO Beraad
9 mrt 2023

ZOHO Beraad 5

> Notulen ZOHO Beraad 5
1 dec 2022

ZOHO Beraad 4

> Notulen ZOHO Beraad 4
19 nov 2022

Meet & Greet MOODZ

Inloopmiddag voor meer informatie over de woningen in MOODZ. Ontwikkelaars Stebru, Leyten en makelaar TW3 aanwezig voor alle vragen.

11 okt 2022

Informatie- & participatieavond bestemmingsplan ZOHO

Het ontwerp-bestemmingsplan van ZOHO werd gepresenteerd en besproken tijdens een drukbezochte informatieavond op 11 oktober 2022. Er waren ruim vijftig omwonenden en een aantal bedrijven uit het gebied aanwezig.

> Presentatie participatieavond bestemmingsplan
22 sep 2022

ZOHO Beraad 3

> Notulen ZOHO Beraad 3
13 jul 2022

Informatiebijeenkomst kavel 6.0

Alle informatie over de plannen voor MOODZ voor omwonenden.

1 jun 2022

Bijeenkomst Wijkraad

Presentatie aan de nieuwe wijkraad in de ZOHO Hub om hen mee te nemen in de plannen.

12 mei 2022

ZOHO Beraad 2

> Notulen ZOHO Beraad 2
24 mrt 2022

ZOHO Beraad 1

> Notulen ZOHO Beraad 1
7 feb 2022

Vierde presentatie Wijkraad Agniesebuurt

Korte presentatie van Leyten/Stebru over de ruimtelijke procedures, formele inspraakmomenten en hoe Leyten/Stebru te bereiken is
en hoe de geuite zorgen over bouwhoogte aan de Teilingerstraat zijn geland in het Masterplan.

27 jan 2022

Inloopavond Hub

Een aparte avond, los van het inloopuur op dinsdagochtend, om geïnteresseerden de kans te geven in de avond langs te komen in de ZOHO Hub.

27 jan 2022

Inloopavond ZOHO Masterplan

Geïnteresseerden konden op deze avond terecht voor meer informatie over het ZOHO Masterplan.

7 jan 2022

Presentatie Wijkraad

2 nov 2021

Opening Hub

Sinds dit moment is de Hub elke dinsdag ochtend (08.30 -10.00 uur) geopend.

25 okt 2021

Informatiemarkt over het ZOHO Masterplan

Op maandag 25 oktober vond het eerste event in de ZOHO Hub aan de Teilingerstraat 130 plaats. Geïnteresseerden en buurtbewoners waren uitgenodigd om de definitieve plannen voor ZOHO te bekijken, mee te praten over de inrichting van het openbaar gebied en om een sneak preview te zien van de plannen voor MOODZ en Kavel 1. Met overwegend positieve reacties van de bezoekers kijken we terug op een geslaagde avond.

5 okt 2021

Masterplan vastgesteld door college

5 jul 2021

Derde presentatie Wijkraad Agniesebuurt

15 dec 2020

Kick-off / generale repetitie ZOHO beraad

Kick off bijeenkomst voor het ZOHO Beraad waar alle beraadspartners aanwezig waren (gemeente, wijkraad, Havensteder, Citizens, Leyten/Stebru) onder begeleiding van Kickstad. De opzet en uitgangspunten voor het beraad van komend jaar 2021 worden goedgekeurd.

14 dec 2020

Huurdersenquete

De uitkomst van de huurdersenquête geeft inzicht in de wensen van de ondernemers uit ZOHO.

7 dec 2020

Tweede presentatie Wijkraad Agniesebuurt

Bij deze wijkraad heeft Kickstad mondeling een toelichting gegeven op de stand van zaken van het project.

4 nov 2020

Zie je in ZOHO zit-ting

Vernieuwende ideeën en verrassende gesprekken zijn gevoerd tijdens de participatieavond van de Zie je in ZOHO zit-ting op 4 november. Een avond met internationale opkomst. Waarbij iedereen zijn zegje kon doen en zo kon meedenken over het masterplan. Wij zijn aan de slag gegaan met het verwerken van alle data zodat deze kan worden opgenomen in het masterplan.

14 sep 2020

Eerste presentatie Wijkraad Agniesebuurt

Een presentatie van het plan voor ZOHO door ECHO, Kickstad en Leyten/Stebru. In deze (digitale) presentatie wordt het gehele plan waarmee de
tender is gewonnen doorlopen. Dit plan is tevens de basis voor de uitwerking in het masterplan.

9 jul 2020

Zie je in ZOHO wandeling

Op donderdag 9 juli organiseerden Leyten, Stebru, Echo Urban Design, Gemeente Rotterdam, Havensteder, ZOHOcitizens en Kickstad een informatieve wanddeling door het Zomerhofkwartier. De ‘Zie je in ZOHO wandeling’ was een groot succes. Met ruim 170 deelnemers werden de ontwikkelingen voor de wijk besproken en registreerden wij jullie dromen, kansen en zorgen over de plannen.

2 jul 2020

Videobelspreekuur

Mogelijkheid om in te bellen voor het videobelspreekuur Leyten/Stebru en Kickstad. Dit spreekuur was bedoeld voor het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de bijeenkomst van 24 juni. Twee geïnteresseerden namen deel aan het spreekuur.

24 jun 2020

Bekendmaking definitieve gunning

Na contractvorming krijgen de ZOHO Citizens en andere ondernemers uit het gebied een digitale toelichting van het winnende plan. Naast de Citizens waren hier alle ondernemers uit het gebied voor uitgenodigd. Deze dag is ook de website online gegaan met een samenvatting van de aanbieding.

1 jul 2019

Leyten/Stebru is voorlopige winnaar Tender

Leyten en Stebru zijn de winnaars van de tender voor het nieuwe Zomerhofkwartier.