Veelgestelde vragen - zie je in ZOHO

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen om te kijken of het antwoord erbij staat.
Zo niet, mail ons dan.

Naar verwachting zal de verkoop van de eerste woningen rond september 2021 starten. En start de bouw van deze koopwoningen in Q1 van 2022. De (start)bouw van de sociale woningen staat voorlopig gepland voor 2023. Verhuur start als de bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Alle sociale huurwoningen worden verhuurd via Woonnet Rijnmond (https://www.woonnetrijnmond.nl). Het is niet mogelijk om je daar nu al voor in te schrijven. We raden je aan om tegen die tijd de social media kanalen en website van Havensteder (https://www.havensteder.nl) in de gaten te houden.

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn als we in verkoop of verhuur gaan. Via de website www.ziejeinzoho.nl houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en wanneer het mogelijk is om je in te schrijven voor een woning. Houd deze dus vooral in de gaten. Je kunt je wel al aanmelden als geïnteresseerde voor de eerste 31 woningen in de Almondestraat via www.wonenintrotz.nl.

Van het totale woonprogramma zal maximaal 30 procent bestaan uit sociale huurwoningen. Minimaal 20 procent van het totale woonprogramma zal bestaan uit middeldure huurwoningen (tot €1.000). Voor de koopwoningen zal een vaste vrij-op-naam-prijs worden vastgesteld.

In eerste instantie geldt dat voor de huurders die huren bij Workspot, zij het eerste aanspreekpunt zullen blijven. Voor de huurders die nu direct huren via Havensteder, zal Leyten het vastgoedbeheer overnemen. Zij zijn te bereiken op: beheer@leyten.nl of 010-4364033.

De huur zal niet worden verhoogd. De huidige huurcontracten gaan over op de nieuwe eigenaar en blijven dus geldig voor zolang de ruimte gehuurd wordt. Binnen deze huurcontracten zal de huur jaarlijks met de inflatie geïndexeerd worden. Als er ruimte wordt gehuurd in de ontwikkelde gebouwen zullen hier nieuwe huurafspraken over gemaakt worden.

Wanneer je je huidige huurplek moet verlaten hangt af van de fasering. Deze is nog niet vastgesteld. Tijdens de ontwikkeling wordt er gekeken naar het herplaatsen van huurders. Na de oplevering van verschillende fases zijn er twee mogelijkheden om terug te keren naar het gebied. Of via het huren van commerciële werkruimte of door het huren van een ruimte met een huurplafond. Hoe de toewijzing van deze ruimtes zal gaan verlopen wordt nader uitgewerkt.

Toewijzing van de nieuwe maakruimtes en kantoren dient nog nader uitgewerkt te worden. Er zijn verschillende varianten denkbaar die goed kunnen werken. We gaan nu uit van een geleidelijke ontwikkeling waarbij altijd plaats is voor werkplekken (kantoor en maakruimtes). Wanneer we dit loslaten kan er een moment ontstaan waarbij er tijdelijk geen werkplekken in ZOHO zijn, maar dat zou wel kunnen betekenen dat bepaalde huurders langer op hun plek blijven zitten. Ideeën die nu al leven over dit onderwerp kunnen gemaild worden naar info@ziejeinzoho.nl. Op korte termijn kijken we hoe dit onderwerp vormgeven.

Op dit moment is daar nog geen sprake van. Wel is dit een van de onderwerpen die we willen onderzoeken met het ZOHO Beraad. Vragen als: is er vraag naar C(P)O projecten, wat zijn de (ruimtelijke en financiële) mogelijkheden binnen de planontwikkeling, zijn onderwerpen die binnen het beraad behandeld kunnen worden.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat er altijd een plek is om je stem te kunnen laten horen over de ontwikkeling van ZOHO. In eerste instantie kan dit door middel van de ZOHO Huiskamer, een plek waar iedereen op een laagdrempelige manier informatie kan ophalen of feedback kan geven.

Daarnaast hebben we het ZOHO Beraad, dat bestaat uit een afvaardiging van stakeholders die actief zijn in of om ZOHO. Het ZOHO Beraad komt regelmatig samen, toetst de koers van de ontwikkeling en adviseert daarover aan de stuurgroep bestaande uit een afvaardiging van de ontwikkelcombinatie Leyten/Stebru, gemeente en Havensteder.

Het is een uitdaging om in een ontwikkeling / bouwperiode van ruim tien jaar te zorgen dat de overlast beperkt is. Er zullen zich situaties voordoen die niet voor iedereen optimaal zijn, maar we kunnen toezeggen dat we daarover constant overleg voeren met de omgeving.

We spannen ons in om alle panden goed bereikbaar te houden en hebben als consortium veel ervaring met complexe binnenstedelijke (her)ontwikkeling. De inrichting van het openbaar gebied zullen we z.s.m. de definitieve invulling geven.