Veelgestelde vragen - zie je in ZOHO

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen om te kijken of het antwoord erbij staat. Zo niet, mail ons dan.

ZOHO Algemeen

ZOHO is een gemengde stadswijk die de overgang vormt van de binnenstad van Rotterdam naar het Oude Noorden en Agniesebuurt. Er is plek voor iedereen in ZOHO: het is een thuis voor zowel bewoners van luxe particuliere appartementen als voor (jonge) verslaafden die er begeleid kunnen wonen. Er komen sociale, vrije sector en middensegment huurwoningen en koopwoningen. In totaal zullen er in ZOHO ongeveer 600 woningen worden gerealiseerd. Om een dynamische stadswijk te maken, realiseren we ook een breed aanbod aan (semi-)commerciële voorzieningen. Er is plek voor kantoorruimte, een Co-living hotel, mobiliteitshub , horeca en nog veel meer. Sommige dingen weten we ook nog niet. Daarnaast biedt de buitenruimte allerlei mogelijkheden voor bezoekers: er komt een centraal buurtplein, een overdekt openbaar sportveld en een daklandschap dat ook door mensen van buiten ZOHO bezocht kan worden. Samen zorgen deze functies ervoor dat er in ZOHO altijd leven is.

Een gebiedsontwikkeling als deze heeft een flinke aanlooptijd voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met de realisatie van het eerste bouwplan. Sinds we de prijsvraag medio 2019 gewonnen hebben, zijn de contracten met de gemeente Rotterdam en Havensteder getekend en is het Masterplan afgerond. Daarnaast is er begonnen met verschillende deelplannen, die wij in ZOHO kavelontwikkelingen noemen.

Het Masterplan is de uitwerking van onze prijsvraagindiening naar een definitief stedenbouwkundig plan. Het vormt de basis van het nieuw te maken bestemmingsplan en is tevens het toetsingskader voor alle kavelontwikkelingen binnen ZOHO. Onze ambitie voor deze nieuwe buurt is hoog en dat is nu verankerd in het Masterplan dat op 5 oktober 2021 door het College van B&W is vastgesteld.

Omdat er heel wat staat te gebeuren binnen ZOHO zal er een nieuw bestemmingsplan gemaakt moeten worden. Ook daar zijn we een eind mee op streek. We verwachten dat het nieuwe bestemmingsplan eind 2022 gereed zal zijn en deze zal dan ter inzage worden gelegd. Er zal dan ook weer een inloopavond worden georganiseerd om een toelichting te geven en alle vragen te beantwoorden. Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen vergunningen worden aangevraagd voor de verschillende kavelontwikkelingen.

Ook het ontwerp van de buitenruimte zal de komende periode verder worden vormgegeven. Ook wat dit betreft organiseren we formele inspraakmomenten, zoals gebruikelijk in Rotterdam.

ZOHO wordt fasegewijs, per kavel, ontwikkeld en gebouwd. We starten pas met de bouw van een nieuwe fase als de vorige is opgeleverd. Dat levert een planning op van 10 tot 12 jaar. Dat is lang, maar ook nodig om de sfeer en energie vast te houden in ZOHO. Het is namelijk niet een sloop-nieuwbouw plan. Onze planning is om te starten met het deelplan ‘Trotz’ aan de Almondestraat waar 31 koopwoningen worden gerealiseerd. Vervolgens zal het blauwwitte gebouw naar huurwoningen, koopwoningen, een parkeergarage en (semi-)commerciële functies worden getransformeerd en zal het braakliggend terrein naast Gare du Nord worden gebruikt om de eerste sociale huurwoningen in ZOHO neer te zetten. De planning is om vervolgens over te gaan naar het Gele gebouw, het pand waar ook Mono in zit, en vanuit daar door te gaan naar de andere kant van ZOHO, richting de Teilingerstraat. Deze planning kan nog aan verandering onderhevig zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld marktontwikkelingen.

Ons plan is opgebouwd uit drie lagen: de LAB-, LAND- en STADlaag. De LABlaag is de huidige bebouwing die we in sfeer en (wederopbouw)identiteit willen behouden. Als er nieuwbouw wordt gepleegd, moet deze qua architectuur aansluiten op de buurpanden. Over de LABlaag wordt een groen daklandschap ‘gedrapeerd’ waarvan de aangrenzende bebouwing een verfijnde baksteenarchitectuur heeft die de relatie legt tussen het Oude Noorden en de Agniesebuurt. Deze groene laag noemen we de LANDlaag. Bovenop komen stadsblokken waar vooral in gewoond zal worden. Deze blokken hebben een veel lichtere en transparante uitstraling en sluit weer aan op de bebouwing van de binnenstad van Rotterdam, aan de andere kant van ZOHO. Dit noemen we de STADlaag.

ZOHO is de afgelopen jaren getransformeerd van een vervallen bedrijventerrein naar een broedplaats van creatieve bedrijven. Deze energie en identiteit willen we vasthouden door gefaseerd pand-voor-pand te ontwikkelen. De identiteit zit in de bedrijven, die we deels zullen herhuisvesten met speciale maak- en denkruimte, maar ook in de gebouwen. Deze stoere sfeer van wederopbouwpanden willen we behouden, want dat maakt ZOHO tot de bruisende plek die het nu is. Sommige gebouwen zullen letterlijk worden behouden, maar dat is helaas niet voor alle panden mogelijk.

In ZOHO komt een klimaatadaptief, semi-openbaar daklandschap. Dat klimaatadaptieve vertaalt zich naar een waterbuffering in natte periodes, wat vervolgens in droge periodes gebruikt kan worden om al het groen te bevloeien. Juist vanwege dat groen zal het ook koeler zijn in ZOHO bij warme periodes. Ook de fauna zal blij zijn met het groene dak.

Het daklandschap wordt semi-openbaar wat wil zeggen dat buurtbewoners van de wijken rondom ZOHO ook welkom zijn om een kijkje te komen nemen of even te ontspannen in de zon. ’s Avonds zal het daklandschap wel afgesloten worden om de veiligheid en privacy van bewoners te kunnen garanderen.

Ik zoek een woning in ZOHO

We gaan ongeveer 600 woningen toevoegen aan ZOHO.

ZOHO wordt dé plek om te wonen, te werken en te ontspannen. Van en voor iedereen. Er komen 175 sociale huurwoningen, circa 175 middensegment en vrije sector huurwoningen en ongeveer 250 koopwoningen.

We hebben op dit moment nog geen zicht daarop. We raden aan om tegen die tijd de kanalen van Havensteder in de gaten te houden voor de sociale huurwoningen. Voor de middensegment en vrije sector huurwoningen kun je deze website in de gaten houden.

De regels voor toewijzing zijn nog niet bekend. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief en de website in de gaten houden. Dan ben je als eerste op de hoogte van een gebouw dat in verkoop gaat.

De inschrijving en toewijzing van de sociale huurwoningen loopt via Woonnet Rijnmond. Je kan je op dit moment nog niet inschrijven voor een sociale huurwoning. Daar informeren we je later over. Havensteder is de woningcorporatie die eigenaar wordt van de sociale huurwoningen.

Zodra de inschrijving hiervan start, informeren we je over de procedure.

In ZOHO komen woningen in diverse prijsklassen: sociale huur, vrije sector huur (waaronder middeldure huur tot € 1.000) en koopwoningen. Door het brede aanbod koopwoningen komen er woningen in diverse prijsklassen.

Eind 2023 zijn we gestart met de eerste 31 woningen van ZOHO in de Almondestraat.

Nee, het uitgangspunt voor mobiliteit in ZOHO is dat we het autogebruik beperken en inzetten op meer duurzame alternatieven. Daarom hebben de meeste woningen geen parkeerplek. De parkeerplaatsen op straat zijn voor bezoekers van ZOHO. Voor de bewoners zet ZOHO in op het delen van vervoersmiddelen. In de mobiliteitshub komt een breed palet aan deelopties, zoals auto’s, scooters en zelfs bakfietsen, die je in een handomdraai kunt reserveren. Voor een beperkt aantal woningen zal er een (huur)parkeerplaats aanwezig zijn in de centrale garage, zodra deze gerealiseerd is.

We vinden het belangrijk dat bewoners kunnen genieten van een fijne buitenruimte. Daarom zullen vrijwel alle woningen beschikken over een tuin of balkon / dakterras. Daarnaast komt er op de daken van ZOHO een groen daklandschap, wat uniek is in de stad. Maar liefst 4.000 m2 dak staat straks vol met kruiden, grassen en planten. Het daklandschap bereik je via de opvallende tribune op het Zomerhofplein en biedt een oase van rust. In dit landschap laten we plekken open zodat bewoners deze zelf kunnen inrichten. Bijvoorbeeld met een vlindertuin of moes- en pluktuin waar ze hun eigen groenten kunnen verbouwen.

Via een app kun je in een handomdraai je deelauto, -scooter of zelfs -bakfiets reserveren. De app kun je ook gebruiken voor het openbaar vervoer. Wij zorgen dat er ruim voldoende vervoersmiddelen beschikbaar zijn op straat en in de mobiliteitshub.

We streven ernaar om je via de website www.ziejeinzoho.nl, nieuwsbrieven en social media op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom ZOHO. Aan de Teilingerstraat 130 vind je de ZOHO Hub; een fysieke plek waar je binnen kunt lopen voor vragen. Je bent welkom in de hub op dinsdagen van 08.30 – 10.00u en op donderdagen van 12.00 – 13.00u.

We doen ons best om de overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken. We zullen de buurt goed informeren via nieuwsbrieven over bouwwerkzaamheden. We spannen ons in om alle panden goed bereikbaar te houden en hebben veel ervaring met complexe binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Teveel overlast? Kom het melden in de ZOHO Hub.

Je bent elke dinsdag welkom in de hub van  08.00 – 10.00u. De hub vind je aan de Teilingerstraat 130.

Ik ben een huurder in ZOHO

Tot op heden gaan we alleen uit van het verhuren van ruimte aan ondernemers. De helft van de totale oppervlaktes om te werken zal verhuurd worden met een huurplafond aan ondernemers met een bepaald creatief profiel. Dit om de identiteit van het huidige ZOHO te behouden.

We doen ons best om de overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken. We zullen de buurt goed informeren via nieuwsbrieven over bouwwerkzaamheden. We spannen ons in om alle panden goed bereikbaar te houden en hebben veel ervaring met complexe binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Teveel overlast? Kom het melden in de ZOHO Hub.

Je bent elke dinsdag welkom in de hub van  08.00 – 10.00u. De hub vind je aan de Teilingerstraat 130.

ZOHO is de afgelopen jaren getransformeerd van een vervallen bedrijventerrein naar een broedplaats van creatieve bedrijven. Deze energie en identiteit willen we vasthouden door gefaseerd pand-voor-pand te ontwikkelen. De identiteit zit in de bedrijven, die we deels zullen herhuisvesten met speciale maak- en denkruimte, maar ook in de gebouwen. Deze stoere sfeer van wederopbouwpanden willen we behouden, want dat maakt ZOHO tot de bruisende plek die het nu is. Sommige gebouwen zullen letterlijk worden behouden, maar dat is helaas niet voor alle panden mogelijk.