Veelgestelde vragen - zie je in ZOHO

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen om te kijken of het antwoord erbij staat.
Zo niet, mail ons dan.

Het uitwerken van het winnende tenderplan is nog in volle gang en ontwikkeling. De bouw van de eerste nieuwe woningen laat dus ook nog even op zich wachten. Naar verwachting zal gestart worden met de bouw van de eerste (koop)woningen in het najaar van 2021. De (start)bouw van de sociale woningen staat voorlopig gepland voor 2023. Verhuur start als de bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Alle sociale huurwoningen worden verhuurd via Woonnet Rijnmond (https://www.woonnetrijnmond.nl). Het is niet mogelijk om je daar nu al voor in te schrijven. We raden je aan om tegen die tijd de social media kanalen en website van Havensteder (https://www.havensteder.nl) in de gaten te houden.

Dat kan nu nog niet. Via de website www.ziejeinzoho.nl houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en wanneer het mogelijk is om je in te schrijven voor een woning. Houd deze dus vooral in de gaten.

Van het totale woonprogramma zal maximaal 30 procent bestaan uit sociale huurwoningen. Minimaal 20 procent van het totale woonprogramma zal bestaan uit middeldure huurwoningen (tot €1.000). Voor de koopwoningen zal een vaste vrij-op-naam-prijs worden vastgesteld.

In eerste instantie geldt dat voor de huurders die huren bij Workspot, zij het eerste aanspreekpunt zullen blijven. Voor de huurders die nu direct huren via Havensteder, zal Leyten het vastgoedbeheer overnemen. Zij zijn te bereiken op: beheer@leyten.nl of 010-4364033.

De huur zal niet worden verhoogd. De huidige huurcontracten gaan over op de nieuwe eigenaar en blijven dus geldig voor zolang de ruimte gehuurd wordt. Binnen deze huurcontracten zal de huur jaarlijks met de inflatie geïndexeerd worden. Als er ruimte wordt gehuurd in de ontwikkelde gebouwen zullen hier nieuwe huurafspraken over gemaakt worden.

Wanneer je je huidige huurplek moet verlaten hangt af van de fasering. Deze is nog niet vastgesteld. Tijdens de ontwikkeling wordt er gekeken naar het herplaatsen van huurders. Na de oplevering van verschillende fases zijn er twee mogelijkheden om terug te keren naar het gebied. Of via het huren van commerciële werkruimte of door het huren van een ruimte met een huurplafond. Hoe de toewijzing van deze ruimtes zal gaan verlopen wordt nader uitgewerkt.

Toewijzing van de nieuwe maakruimtes en kantoren dient nog nader uitgewerkt te worden. Er zijn verschillende varianten denkbaar die goed kunnen werken. We gaan nu uit van een geleidelijke ontwikkeling waarbij altijd plaats is voor werkplekken (kantoor en maakruimtes). Wanneer we dit loslaten kan er een moment ontstaan waarbij er tijdelijk geen werkplekken in ZOHO zijn, maar dat zou wel kunnen betekenen dat bepaalde huurders langer op hun plek blijven zitten. Ideeën die nu al leven over dit onderwerp kunnen gemaild worden naar info@ziejeinzoho.nl. Op korte termijn kijken we hoe dit onderwerp vormgeven.

Op dit moment is daar nog geen sprake van. Wel is dit een van de onderwerpen die we willen onderzoeken met het ZOHO Beraad. Vragen als: is er vraag naar C(P)O projecten, wat zijn de (ruimtelijke en financiële) mogelijkheden binnen de planontwikkeling, zijn onderwerpen die binnen het beraad behandeld kunnen worden.

Op 9 juli vindt de eerste participatiebijeenkomst rondom het masterplan plaats. Na de zomer volgen nog minimaal twee participatiebijeenkomsten. Hierbij informeren we je over het masterplan, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Vanaf 2021 hebben de participatiebijeenkomsten meer betrekking op de uit te werken bouwplannen van de verschillende kavels.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat er altijd een plek is om je stem te kunnen laten horen over de ontwikkeling van ZOHO. In eerste instantie kan dit door middel van de ZOHO Huiskamer, een plek waar iedereen op een laagdrempelige manier informatie kan ophalen of feedback kan geven. Na de zomer stellen we een community manager aan die het aanspreekpunt vormt voor gebruikers van het gebied en omwonenden. De community manager stuurt de programmering van de buitenruimte aan, gebaseerd op de behoefte van de wijk. Later (na realisatie) wordt de programmering van de sporthal hieraan toegevoegd. De community manager ziet toe op de evenementenkalender en initieert een jaarlijkse bijeenkomst van de community in ZOHO.

Daarnaast richten we het ZOHO Beraad op, dat bestaat uit een afvaardiging van stakeholders die actief zijn in of om ZOHO. Het ZOHO Beraad komt regelmatig samen, toetst de koers van de ontwikkeling en adviseert daarover aan de stuurgroep bestaande uit een afvaardiging van de ontwikkelcombinatie Leyten/Stebru, gemeente en Havensteder.

Het is een uitdaging om in een ontwikkeling / bouwperiode van ruim tien jaar te zorgen dat de overlast beperkt is. Er zullen zich situaties voordoen die niet voor iedereen optimaal zijn, maar we kunnen toezeggen dat we daarover constant overleg voeren met de omgeving. De community manager zorgt voor verbinding tussen bestaande communities en is op dit vlak het eerste aanspreekpunt. Hij/zij is de ogen en oren in het gebied en voorziet de community, via grotendeels bestaande communicatiekanalen, van informatie over de voortgang van de ontwikkeling en de bouw. De community manager signaleert (te grote) bouwoverlast en bespreekt dit met Leyten / Stebru.

We spannen ons in om alle panden goed bereikbaar te houden en hebben als consortium veel ervaring met complexe binnenstedelijke (her)ontwikkeling. De inrichting van het openbaar gebied zullen we z.s.m. de definitieve invulling geven.