Zoho beraad - zie je in ZOHO

ZOHO Beraad

Participatie en community building zijn continue activiteiten in een gebiedsontwikkeling als ZOHO. Het project is gestart in de tenderfase en gaat door met het masterplan, het bestemmingsplan, het inrichtingsplan en de verschillende deelontwikkelingen. Het ZOHO beraad is hiervoor een belangrijk platform. Het doel van het beraad is om met een coalitie van samenwerkende partijen vorm te geven aan de doorontwikkeling van ZOHO.


Het ZOHO beraad is een vertegenwoordiging van het consortium Leyten-Stebru, de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Havensteder en een vertegenwoordiging vanuit de Wijkraad. De ondernemers zijn vertegenwoordigd door een afvaardiging per gebouw met een overkoepelende rol voor de ZOHO Citizens. De bewoners van de Teilingerstraat zijn vertegenwoordigd door twee personen. Het ZOHO beraad bestaat uit 15 รก 20 personen.


Het ZOHO beraad is begin 2022 gestart en komt vier keer per jaar bij elkaar. Het verslag van deze bijeenkomsten vind je op de pagina downloads.