ZOHO Informatieavond - zie je in ZOHO

ZOHO Informatieavond

Op dinsdag 11 oktober nodigen we je van harte uit voor een informatieavond over het ontwerp-bestemmingsplan ZOHO. Dit bestemmingsplan is nodig om het huidige bedrijventerrein te herontwikkelen tot het nieuwe ZOHO, met onder andere ruim 600 woningen.  

We starten met een presentatie van het bestemmingsplan en praten daarna aan verschillende tafels graag met je door over een aantal thema’s uit dit plan, zoals bouwhoogtes, de onderzoeken naar bezonning en wind en het parkeerbeleid. Het bestemmingsplan wordt vervolgens eind oktober afgerond en naar verwachting in december aangeboden aan de gemeente.

Zie je in de Hub!

Dinsdag 11 oktober: 19.00 – 21.30u
ZOHO HUB: Teilingerstraat 130