Verslag inloopavond 11 oktober 2022 - zie je in ZOHO

Verslag inloopavond 11 oktober 2022

Het ontwerp-bestemmingsplan van ZOHO werd gepresenteerd en besproken tijdens een drukbezochte informatieavond op 11 oktober. Er waren ruim vijftig omwonenden en een aantal bedrijven uit het gebied aanwezig.


Projectleider Paul Vernooy vertelde over het proces rond het bestemmingsplan: “We horen graag uw reactie. Daarmee kunnen we het ontwerp-bestemmingsplan afmaken en aanbieden aan de gemeente. Dan zal naar verwachting in december het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.” Robbert-Jan van Veen, architect bij ECHO Urban Design ging dieper in op het masterplan en stedenbouwkundige ontwerp van ZOHO dat als basis heeft gediend voor het bestemmingsplan.


Bewoners uit de Teilingerstraat uitten hun bezwaren tegen de geplande hoogbouw op de hoek van de Teilingerstraat en de Vijverhofstraat. Dat gaat veel licht wegnemen, zo verwachten zij. De onrust over de eerder geplande ingang van de daklozenopvang (NAS) aan de Teilingerstraat kon weggenomen worden. Deze komt nu aan de Vijverhofstraat. Ook waren er vragen over de studie naar de bezonning, het parkeerbeleid en of er een terugkeerregeling is voor de bedrijven die tijdens de bouwwerkzaamheden moeten vertrekken. Op uiterlijk 27 oktober publiceren wij een overzicht van de meest gestelde vragen tijdens deze avond en wat daarmee gedaan wordt in het concept-bestemmingsplan.