Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan - zie je in ZOHO

Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan

De plannen voor ZOHO zijn verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan. Hierin volgt waar en wat gebouwd mag worden en ook waar een gebouw of grond voor gebruikt mag worden.

Op 22 augustus 2023 heeft het college van B&W het bestemmingsplan voor ZOHO vrijgegeven voor de terinzagelegging. Alle geïnteresseerden krijgen vanaf 1 september zes weken de gelegenheid om het plan in te zien en eventueel via een zienswijze aan te geven wat ze ervan vinden. Nadat de ontvangen reacties zijn besproken en waar mogelijk zijn verwerkt stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.