Minister Hugo de Jonge bezoekt ZOHO - zie je in ZOHO

Minister Hugo de Jonge bezoekt ZOHO

Op maandag 12 februari heeft minister Hugo de Jonge een bezoek gebracht aan de ZOHO
hub. Samen met enkele medewerkers van het ministerie kregen zij van ontwikkelaar Stebru
een rondleiding door de ZOHO hub en een presentatie van de gebiedsontwikkeling ZOHO.


Daarnaast is er gesproken over de landelijke tendens van bezwaarprocedures. Deze
procedures zijn frustrerend voor de vastgoedmarkt maar vooral voor alle woningzoekenden.
Hoe kunnen we woningzoekenden een grotere stem geven in deze wooncrisis? De
wachtlijsten zijn te lang, het woningtekort te groot.

Het zijn dilemma’s waar wij als ontwikkelaars mee worstelen omdat bezwaar maken ook te
alle tijden mogelijk moet blijven. We waarderen het enorm dat de minister en zijn
beleidsmedewerkers de tijd namen om samen met ons het gesprek te voeren en over
mogelijke oplossingen te sparren.

ANP /HOLLANDSE HOOGTE /ROBIN UTRECHT
ANP /HOLLANDSE HOOGTE /ROBIN UTRECHT
ANP /HOLLANDSE HOOGTE /ROBIN UTRECHT