Ceremoniele ondertekening - zie je in ZOHO

Ceremoniele ondertekening

‘Belofte’ aan ZOHO-gemeenschap

ZOHO wordt dé plek om te wonen, te werken en te ontspannen in Rotterdam. ZOHO onderscheidt zich van andere, nieuwe woon- werkgebieden door de zichtbare en voelbare aanwezigheid van een creatieve gemeenschap ter plaatse. In het stedenbouwkundig programma van ZOHO is daarom 4.000m2 aan professionele ruimte opgenomen met een huurplafond. Deze is bestemd voor denkers en makers in creatieve beroepen. De verdeling en toewijzing van deze m2’s is cruciaal voor de stad en het gebied.

Het ZOHO Beraad heeft een opdracht gegeven aan de Werkgroep Curatie, om doelgroep, invulling, selectie en borging te beschrijven en vast te stellen voor de werkruimte in ZOHO. Binnen de gestelde kaders kon de werkgroep zelfstandig besluiten nemen hoe e.e.a. wordt ingevuld. Deze verregaande vorm van participatie is uniek in ontwikkelingsland! De werkgroep heeft een inhoudelijk traject doorlopen inclusief een viertal openbare events met ondernemers, wat heeft geresulteerd in een einddocument wat je kunt downloaden bij participatie/werkgroep curatie.

Tijdens de ZOHOmerborrel op donderdag 4 juli is dit einddocument ceremonieel ondertekend tussen de ontwikkelcombinatie Leyten/Stebru en de ZOHO-ondernemers als een ‘belofte’ aan de ZOHO-gemeenschap.

Een mooi moment in de ontwikkeling van ZOHO waar inmiddels ook de contouren van het eerste gebouw MOODZ zichtbaar zijn.