bestemmingsplan vastgesteld - zie je in ZOHO

bestemmingsplan vastgesteld

Goed nieuws! Het bestemmingsplan Zomerhofkwartier (ZOHO) is onlangs met een ruime meerderheid door de Rotterdamse gemeenteraad vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de transformatie van het gebied mogelijk, waarbij ZOHO verandert van een voornamelijk kantoor- en bedrijvengebied in een levendige en inclusieve stadsbuurt.

In ZOHO komen circa 600 woningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen en 20 procent middeldure huur. Daarnaast is er ruimte voor creatieve ondernemers en kleinschalige maakbedrijven, een buurtwinkel, maatschappelijke voorzieningen, horeca en een mobiliteitshub voor auto’s en deelvervoer.

Duurzaamheid en vergroening staan centraal in ZOHO. Het nieuw daklandschap en de groene inrichting maken ZOHO natuur-inclusief en klimaatadaptief. Het Zomerhofplein wordt het groene hart van de buurt met ruimte voor sporten en bewegen met openbare overdekte sporthal en toegang tot het groene daklandschap. De wijk wordt een levendige schakel tussen de binnenstad en het Oude Noorden.