Nieuws - zie je in ZOHO

De start verkoop van de 31 woningen van Trotz in de Almondestraat is nu een paar keer van datum verschoven. Naar aanleiding van de vele vragen hierover, kunnen we de volgende update geven.

Wegens vertraging met het aanvragen van de omgevingsvergunning en het definitief maken van het ontwerp van de woningen, kunnen we pas later dit jaar in verkoop. Inmiddels heeft welstand positief gereageerd op het plan en zijn we druk bezig met een update van de website.

Pre sale
De verwachting is dat de website van Trotz www.wonenintrotz.nl eind mei geüpdate wordt met plattegronden, impressies van de woningen en indicatieve v.o.n.-prijzen. Vanaf eind mei starten we met de voorinschrijving en kun je je specifiek inschrijven voor één of meerdere woningtypes.

Vanaf juni kunnen geïnteresseerden vrijblijvend in gesprek met financieel adviseur Vaes Finance om zich te laten adviseren en de haalbaarheid tot kopen van een woning in Trotz te toetsen. Medio september verwachten we definitief in verkoop te gaan en kan worden gestart met het tekenen van contracten.

Op maandag 25 oktober vond het eerste event in de ZOHO Hub aan de Teilingerstraat 130 plaats. Geïnteresseerden en buurtbewoners waren uitgenodigd om de definitieve plannen voor ZOHO te bekijken, mee te praten over de inrichting van het openbaar gebied en om een sneak preview te zien van de plannen voor TROTZ en Kavel 1. Met overwegend positieve reacties van de bezoekers kijken we terug op een geslaagde avond!

De ZOHO Hub opent vanaf 2 november haar deuren. Op dinsdagen tussen 08.30 – 10.00u en op donderdagen tussen 12.00 – 13.00 ben je van harte welkom voor al je vragen over ZOHO.

Zie je in de hub!

Op maandag 25 oktober nodigen we je van harte uit in de ZOHO Hub! De hub wordt dé centrale plek tijdens de ontwikkeling van ZOHO. Op deze avond kun je kennisnemen van het definitieve Masterplan voor ZOHO en het laatste ontwerp van TROTZ; de ZOHO-ontwikkeling aan de Almondestraat. Daarnaast kun je meedenken over de inrichting van het openbaar gebied en krijg je een sneak preview van de volgende kavel die op stapel staat. Zie je in de Hub!

Meld je hier aan.

25 oktober
17.00 – 20.00 uur
ZOHO Hub – Teilingerstraat 130

Het Zomerhofkwartier in Rotterdam Noord wordt behalve een plek voor creatieve bedrijven ook een woonbuurt. Met een voor iedereen toegankelijk groen daklandschap en een overdekt sportveld. Op loopafstand van de binnenstad komen in deze buurt de komende jaren circa 600 woningen, waarvan de helft in het sociale en middensegment. Het Rotterdamse college van b en w stelde vandaag het masterplan voor de ontwikkeling vast.

ZOHO – kort voor ‘Zomerhofkwartier’ – ontwikkelde zich het afgelopen decennium van een oud bedrijventerrein tot een bruisende plek waar veel creatieve bedrijven en makers zich vestigden. Voor de oorlog was ZOHO een woonwijk.  Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen): “ZOHO ligt op een fantastische plek in de stad. Tussen de oude stadswijken en het centrum en aan de monumentale Hofbogen met het toekomstige park. Deze energieke buurt biedt straks een nieuw thuis aan 600 huishoudens. We bouwen op deze plek voor alle Rotterdammers woningen die zo hard nodig zijn in deze stad.’’ 

Ontwikkelcombinatie Leyten-Stebru gaat de buurt de komende jaren verder laten groeien. De wederopbouwpanden zijn aan renovatie of vernieuwing toe en er komen circa 600 woningen. Van eengezinswoningen tot stadsappartementen en zorgwoningen. Woningbouwcorporatie Havensteder neemt 30% (175 woningen) van de woningen af voor haar sociale woonprogramma. Minimaal 20% van de woningen wordt verhuurd in het middensegment. De overige 50% wordt ontwikkeld als vrije-sectorhuurwoning in het hogere segment of als particuliere koopwoning.

Behoud creatieve bedrijven

In ZOHO blijft ruimte voor creatief ondernemerschap, ook voor ondernemers met een kleinere beurs. Vijftig procent van de werkruimtes wordt met een gemaximeerde huur verhuurd. Naast de grote toevoeging van woningen krijgt de buurt er (maatschappelijke) voorzieningen bij. De voorzieningen zijn niet alleen aantrekkelijk voor de bewoners en de mensen die werken in ZOHO, maar ook voor de omgeving. Zo komt er onder andere een overdekt sportveld voor jongeren en een speelpleintje voor kleinere kinderen. Ook krijgt ZOHO een groen daklandschap ter grootte van zo’n 15 tennisvelden (4.000m2)dat voor iedereen toegankelijk is.

Van grijs naar groen dak

Verduurzaming is belangrijk in het nieuwe ZOHO. Het daklandschap vergroent de buurt en is daarnaast klimaatadaptief. Het reduceert hittestress door de omgeving te koelen en het buffert regenwater. Op daken komt een systeem dat regenwater opslaat waarmee het groen kan worden bevloeid zonder dat er een kraan open hoeft. Sensoren registreren ook of er een regenbui nadert.  Het opgeslagen water wordt dan losgelaten waardoor het dak de nieuwe hoosbui kan opvangen zonder het riool op het piekmoment te belasten. Ook wordt het eigen autobezit teruggedrongen en komt er een centraal gelegen mobiliteitshub voor deelauto’s en fietsen voor de hele buurt.

Eerste woningen in verkoop
ZOHO is een langjarige gebiedsontwikkeling. In de Almondestraat komt het eerste project: TROTZ. De 31 stadswoningen van TROTZ gaan in het laatste kwartaal van 2021 in verkoop en worden naar verwachting in 2023 opgeleverd. Het gaat om 17 benedenwoningen en 14 appartementen. Andere projecten kunnen gefaseerd van start na vaststelling van het bestemmingsplan (verwacht in 2023) en verlening van de (omgevings)vergunningen.

Het klimaat verandert wereldwijd en ook op lokaal niveau gaan bewoners dat merken. Daarom bereidt het nieuwe ZOHO zich voor met slimme ingrepen. Van een enorme ondergrondse krat die water opvangt tot een overdekt openlucht sportveld en een vlindertuin. Koen de Boo van ECHO Urban Design vertelt over ZOHO en klimaatadaptatie in de wijk.

ECHO Urban Design is een Rotterdams bureau voor stedenbouw en landschapsontwerp. Koen: ‘Bij elk nieuw project denken we na over de positie van bebouwing, de openbare ruimte en de ontsluiting, dus de toegankelijkheid van een gebied. Denk aan de ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en parkeren. Dat doen we altijd met oog voor de natuur en het landschap zodat mensen zich er prettig voelen. Ook de sociaal-inclusieve stad is bij ons belangrijk. We gaan uit van het buurtgevoel, waar je elkaar kan ontmoeten. De menselijke maat en herkenbaarheid, die maken dat je je ergens thuis voelt. Verder houden we rekening met hoe de wind waait, regenwater, droogte en hitte. Ons bureau maakt het masterplan voor ZOHO. Al deze elementen en dus ook klimaatadaptatie nemen we daarin mee.’

Hitte, droogte en hoosbuien
De belangrijkste effecten van klimaatverandering in de stad zijn hitte, droogte en meer wateroverlast door hoosbuien. Deze effecten kunnen grote gevolgen hebben op het leven van mensen en dieren. Koen: ‘Klimaatadaptatie betekent letterlijk je aanpassen aan een ander klimaat en veranderende weersomstandigheden. Ook hier in de stad merken we dat het klimaat verandert: de zomers worden warmer en zijn er langere periodes dat de regen wegblijft. Als het regent, zijn de buien heftiger en houden langer aan. Het water kan moeilijker wegstromen omdat de stad versteend is.’

Ruimte voor insecten, vogels en andere dieren
Maar wat gebeurt er dan in ZOHO op het gebied van klimaatadaptatie? Koen: ‘ZOHO bestaat uit lagen: de Lab-laag ligt op straatniveau en bestaat uit ruimte voor ondernemen, ateliers en horeca. Daar bovenop, op de platte daken, ligt de Land-laag met woningen. Hier maken we ook het groene daklandschap. Normaal gesproken geven platte daken warmte af maar omdat we hier groen creëren, heeft dat een verkoelend effect. Op de Land-laag komen binnentuinen en openbaar groen waar mensen kunnen ontspannen, ontmoeten en lekker op een kleedje kunnen zitten. Dit daklandschap wordt een verlengstuk van de natuur op de Noordsingel. Door hierop aan te sluiten, versterken we het ecosysteem en is er meer ruimte voor alles wat er al leeft zoals insecten, vogels en andere dieren.’

Enorm grote krat
Maar dat is niet het enige. Koen: ‘In het dakpark gaan we een ‘grondpakket’ maken dat water opvangt en ook onder het centrale plein vangen we water op. Het grondpakket is eigenlijk een enorm grote krat die we in de aarde plaatsen. Als het regent, houdt de krat het water met een speciaal systeem vast. Ook het regenwater dat van het daklandschap vloeit, vangen we op in de ondergrondse krat. Als de grond droger is en de natuur water nodigt heeft, kan het landschap zichzelf bewateren. Met dit systeem hebben we voor een periode van zes weken voldoende water om de droogte aan te kunnen. Sproeien is dan dus niet nodig!’

Het sportveld keert ook terug. Koen: ‘Maar dan wel overdekt, met een overkapping. Zo kun je bij regen toch lekker voetballen en als het heel heet is in de schaduw sporten.’ Hitte is namelijk ook een groot gevolg van klimaatverandering. De gemiddelde temperatuur in een stad is 4 graden warmer dan in omliggende landelijke gebieden. Koen: ‘In de stad hebben we al te maken met het hitte-eilandeffect. Door het ontbreken van wind of lagere windsnelheden, blijft de warmte tussen de gebouwen hangen waardoor de temperatuur toeneemt. De stad is ook versteend, veel asfalt, waardoor er minder verdamping is. In ZOHO creëren we daarom extra schaduw door bomen te plaatsen in het daklandschap. Als het heel heet is, kun je je tussen de gebouwen en onder de bomen terugtrekken.’

Verticaal groen
Koen somt nog meer duurzame en klimaatbestendige toepassingen op. ‘Zo krijgen de woontorens zonnepanelen op het dak. De woningen in de torens krijgen balkons die zo worden geplaatst dat ze voor schaduw zorgen in de onderliggende woningen. En we maken verticaal groen, bijvoorbeeld klimop langs de wanden, dat zorgt weer voor een verkoelend effect en is goed voor de biodiversiteit. Ook op de straat vangen we het regenwater op in speciale bakken. Zo voorkomen we overbelasting van het riool en kunnen we de bomen in droge periodes weer bewateren.’

Vlindertuin
Dat zijn toch wel allemaal duurzame snufjes. Koen: ‘Haha ja! Voor mij is het bijna normaal omdat ik er dagelijks mee bezig ben. Maar het is toch wel bijzonder hoor, dat we in ZOHO straks een nieuw dakpark maken van 6000 m2 waar bewoners maar ook mensen van buiten kunnen verblijven. We voegen ook nog grond toe, volle aarde, die bewoners zelf kunnen inrichten. Bijvoorbeeld voor een vlindertuin of moes- en pluktuin waar ze hun eigen groente kunnen verbouwen. Samen tuinieren draagt weer bij aan de sociaal-inclusieve stad maar ook aan klimaatadaptatie, kortom ZOHO is een win-win-win project!

Vernieuwende ideeën en verrassende gesprekken zijn gevoerd tijdens de zie je in ZOHO zit-ting van woensdag 4 november. Een avond met internationale opkomst! Waarbij iedereen zijn zegje kon doen en zo kon meedenken over het masterplan. Wij zijn momenteel bezig met het verwerken van alle data zodat deze kan worden opgenomen in het masterplan. Nieuwsgierig naar wat er is besproken en gepresenteerd? Bekijk dan de presentaties en het whiteboard met alle ‘raw data’.

In de Almondestraat, aan de oostelijke rand van het nieuwe ZOHO, komt een bijzondere woonbuurt. ‘Met veel gemeenschappelijk groen, waar kinderen buitenspelen en buren bij elkaar binnenlopen. Het oude buurtgevoel, dat van oudsher aanwezig is in de straat, wordt versterkt.’ Architect Daan Roggeveen van MORE Architecture en Thomas Nieuwendijk van ontwikkelcombinatie Leyten/Stebru vertellen over ‘kavel 6’.  

Kavel 6 is nu nog een werknaam en klinkt een tikkeltje saai, maar het nieuwe stuk buurt dat hier verrijst, is dat allerminst. Op deze plek komen 17 benedenwoningen van circa 95m2 en 14 appartementen tussen de 85m2 en 100m2. De beneden- of stadswoningen komen op de zogenaamde Lab-laag, de begane grond, en bestaan uit twee woonlagen. Op de laag daarboven, de Land-laag komen de appartementen in vier verschillende woningtypes, zowel gelijkvloers als met twee woonlagen.

Daan: ‘We maken een zichtbaar contrast tussen de stadswoningen op straatniveau en de appartementen die daarboven liggen. De benedenwoningen worden in de basis 4-kamerwoningen waar bewoners zelf voor de bouw de indeling nog kunnen wijzigen. Ook de bovengelegen appartementen zijn heel verschillende woningtypes. Zo komen er tien maisonnettes met een woon- en een slaapverdieping en vier gelijkvloerse appartementen. Je hebt hier echt de keuze hoe je wilt wonen.’

Inspiratie Shanghai

Duurzaamheid en buitenruimte zijn natuurlijk belangrijke ingrediënten van ZOHO. Daan: ‘De ambitie van ZOHO is om op een prettige en gezonde manier in het centrum van de stad te leven. Van jong tot oud, met diversiteit in het hart van de stad. Ik ben in China begonnen met mijn architectenbureau en heb meer dan tien jaar in Shanghai gewoond. Sinds anderhalf jaar woon ik weer in Amsterdam. Ik hou van wonen in grote steden en heb me altijd beziggehouden met de vraag hoe je daar toch dat gevoel van ruimte, buitenleven en community kan creëren. Dat komt nu terug in het ontwerp voor de Almondestraat.’

Buurtgevoel

Thomas vult aan: ‘Alle woningen hebben een eigen buitenruimte, sommige optioneel tot wel 35m2. Daar kun je een geweldige tuin of terras van maken. Met ZOHO en dit huizenblok in de Almondestraat creëren we een verhoogde stad, de buitenruimtes van de appartementen zijn voornamelijk zonnige dakterrassen. Maar we maken ook buitenruimtes waar ontmoeting centraal staat. Kinderen kunnen samen ravotten en buren lopen bij elkaar binnen.’  

Daan: ‘Door de opbouw van het blok en de aangrenzende buitenruimte ontstaat echt een gemeenschap. Dat sluit goed aan bij hechtheid en het buurtgevoel dat hier bij de huidige bewoners in de straat ook al heerst, en dat is tekenend voor deze wijk.’

De huizen in de Almondestraat zijn voor diverse doelgroepen, zo vertelt Thomas. ‘ZOHO is voor mensen die het leuk vinden om in de reuring van de stad te wonen maar ook graag groen en buitenruimte willen hebben waar ze zich in hun privacy kunnen terugtrekken. In de Almondestraat kunnen ouderen bijvoorbeeld gelijkvloers in de appartementen wonen. De grootste groep zal bestaan uit stellen en gezinnen. De stadswoningen en gelaagde appartementen hebben ruimte voor meerdere slaapkamers. Ideaal dus voor mensen met kinderen die toch graag in de stad willen blijven wonen.’

Nog geven geduld

Dat klinkt veelbelovend, wanneer gaat de eerste sleutel in de voordeur? Thomas: ‘Nou, nog even geduld! De eerste fase van het schetsontwerp is afgerond, nu start de fase van het voorlopig ontwerp. In april 2021 verwachten we de omgevingsvergunning aan te vragen en de woningen aan te bieden voor de verkoop. Medio augustus 2021 willen we starten met bouwen. Als alles volgens plan gaat, zijn de eerste woningen begin 2023 klaar. De vanaf v.o.n.-prijzen zullen zo rond de €350.000,- liggen. Door de ontwikkelingen op de huizenmarkt en de keuzemogelijkheden voor de indeling, is dat nu nog een indicatie.’

Wandelen met bewoners

Ook belangrijk bij de ontwikkeling van ZOHO is participatie. Thomas: ‘De ZOHO citizens en creatieve ondernemers in het gebied worden direct betrokken, maar we betrekken bijvoorbeeld ook omwonenden. Begin juli hebben we een wandeling gehouden voor bewoners en andere geïnteresseerden om de ontwikkelingen te bespreken. De achterliggende Noordsingel bestaat veelal uit laagbouw. Bewoners waren bezorgd dat ze zon of hun privacy zouden verliezen. We hebben uitgelegd dat de nieuwbouw aan de Almondestraat uit vier en incidenteel drie lagen gaat bestaan. Daarmee zal het als ruimtelijker en opener worden ervaren dan de bestaande bouw. We vinden het als consortium belangrijk om naar de feedback van bewoners te luisteren en waar mogelijk zorgen weg te nemen.’

Omarmen van nieuwe dingen

Daan: ‘Die middag vond ik heel positief, we kregen veel reacties van mensen die het te gek lijkt om in het nieuwe ZOHO te wonen. Maar ook huidige bewoners lieten merken dat ze de veranderingen in hun wijk wel zien zitten. Dat enthousiasme en het omarmen van nieuwe dingen, dat herken ik uit Shanghai en dat maakt het zo leuk om te werken in Rotterdam. Die energie van de stad en de ‘can do’ mentaliteit zijn erg inspirerend. Misschien verruil ik Amsterdam nog weleens voor Rotterdam!’

De transformatie van het ZOHO district in Rotterdam is veelomvattend. Er zijn zo veel verschillende elementen in het plan, dat we ze in een serie van verhalen uitlichten. Vandaag de nadruk op het belang van het bewaren van de creatieve identiteit van dit gebied dat op het punt van hernieuwing staat. Hoe houd je een kunstzinnige populatie, die nooit de commerciële huurprijzen zouden kunnen betalen, in dit gebied? We hebben de huidige bewoners bij het project betrokken en daarmee veel van ze geleerd. Wanneer we durven te luisteren en vragen te stellen ontstaat er een interessant spanningsveld tussen creatieve denkers en commercieel inzicht, waaruit nieuwe principes voor stadsvernieuwing ontstaan. Waarde toevoegen aan gebiedsontwikkeling kan tegelijk opgaan met het behouden van de creatieve identiteit en plek bieden aan juist diegenen die minder te besteden hebben, maar een vitaal onderdeel zijn van een buurt met een hecht gemeenschapsgevoel en inclusieve waardes.

We praten met Jette Schneider die de ZOHO citizens vertegenwoordigt en heeft meegedaan in het ontwerpproces. Naast haar actieve, verbindende rol binnen de podiumkusten in ZOHO, verdiept ze zich ook in Sociocratie en wordt ze gaandeweg een expert op het gebied van bewonersparticipatie.

“Als je het mij vraagt is ZOHO het enige bewaard gebleven creatieve district in het centrum van Rotterdam. Het is een overgangsgebied van het centrum naar het Oude Noorden. Er is een goede balans tussen ‘blijvers’ en doorstromers. Iedereen die hier woont of werkt heeft hart voor de buurt. We tonen regelmatig werk vanuit ons collectief en dan komen er veel buurtbewoners kijken. En wanneer we catering nodig hebben voor de festivalletjes die we organiseren; zijn het de lokale koffiezaakjes en eettentjes die het verzorgen. Ik kijk uit naar de toekomstige transformatie van dit gebied. Het bestaande gemeenschapsgevoel kan alleen maar sterker worden wanneer mensen hier niet alleen werken, maar ook wonen.  Dat creëert nog meer verbondenheid. Ik hoop dat het nieuwe ZOHO een zelfbewuste en diverse buurt wordt; dat er niet alleen nieuwe gebouwen komen met een hoge levensverwachting, maar dat de huidige creatieve identiteit net zo duurzaam kan zijn en niet wordt ‘weggedrukt’.

Om dat te bereiken is het belangrijk dat de huidige creatieve populatie, die dit gebied heeft vormgegeven, ook kan blijven in de juiste omgevingscultuur. Daarvoor is simpelweg perspectief en een goede samenwerking nodig. Deze groep houdt niet van onzekerheid, alleen al vanwege het gebrek aan financiële middelen. Tot nu toe heeft het participatietraject al geholpen om wat van de onbekendheid weg te nemen. Het schetste een beeld van wat we kunnen verwachten en samen zouden kunnen creëren in ZOHO. Binding is het toverwoord. Dat is waardoor we het afgelopen decennium dit gebied hebben gemaakt tot wat het is. Daarom moet die verbondenheid niet in de knoop raken. Want, de mate van betrokkenheid in de transformatie bepaalt de sterkte van verbondenheid. Het beste scenario is een 360° gesprek waar de bewonersvertegenwoordiging een gelijkwaardige rol krijgt in het bouwteam. Dat betekent niet dat we overal over willen meepraten;  maar wij weten wel beter dan een civiel ingenieur wat een artiest aan werkplek nodig heeft. Met onze expertise en creativiteit kan een vastgestelde oppervlakte efficiënt verdeeld worden in tegenstelling tot de traditionele denkwijzen. Het kan leiden tot nieuwe inzichten over werkplekken en ruimtegebruik.

We zijn ons ervan bewust dat er een ander prijskaartje komt te hangen aan iedere m2 en om de minder bemiddelde huurders in het gebied te houden moeten zij wat commerciëler gaan denken en de ontwikkelaar wat creatiever. Wanneer we elkaar in het midden ontmoeten kan er veel moois opbloeien. Wat als we bijvoorbeeld als collectief een casco ruimte krijgen die wel zelf kunnen afwerken, vormgeven en invullen; dit is eigenlijk wat we in het afgelopen decennium ook al hebben gedaan. Geef ons een afgebakend aantal m2 en wij gaan ervoor zorgen dat we erin kunnen werken. We zijn al aan het experimenteren met het slim configureren van ruimte zodat we met minder kunnen leven. Daarnaast kunnen we ook een commercieel idee koppelen aan onze ruimte. Bijvoorbeeld een theater dat ook verhuurd kan worden als inspirerende vergaderruimte. De oplossing is zo simpel als het optellen van creatieve en commerciële inzichten. Wanneer we dit durven wordt participatie een sociaal gereedschap om te bouwen aan een buurt met een grote economische waarde.”

We ontmoetten Jette Schneider in de ruimtes van TimeWindow, een collectieve werkomgeving, voor 50 podiumkunstenaars. Deze artiesten hebben zelden de kans om zich te vestigen en buitenshuis of buiten het theater te werken, omdat ze zich meestal geen externe werkplek kunnen veroorloven. Hun huidige ietwat sjofele onderkomen in een kantoorgebouw uit de jaren 50 aan de Teilingerstraat was ongeschikt om commercieel te verhuren. Met veel creativiteit en tweedehandsmeubels weet deze groep zelfs van een ruimte met een afgerafelde vloerbedekking en systeemplafond een fantastische werkplek te maken voor gelijkgestemde artiesten. Alle studio’s, bureaus en een theater zijn gepositioneerd rondom een sociale ontmoetingsplek in het hart van de ruimte. Dit is ZOHO; een typerend voorbeeld van de creativiteit die we moeten behouden in de transformatie.

De ‘Zie je in ZOHO wandeling’ was een groot succes. Met ruim 170 deelnemers werden de ontwikkelingen voor de wijk besproken en registreerden wij jullie dromen, kansen en zorgen over de plannen. Bedankt voor jullie deelname!

Op donderdag 9 juli organiseerden Leyten, Stebru, Echo Urban Design, Gemeente Rotterdam, Havensteder, ZOHOcitizens en Kickstad een informatieve wanddeling door het Zomerhofkwartier. Ondanks het regenachtige weer was het een succesvolle avond, want ruim 170 mensen bezochten de wandeling.

De wandeling maakte een rondje door de wijk en bestond uit zes informatiepunten. Bij elk punt werden de wandelaars geïnformeerd door de architecten en ontwikkelaars die uitgebreid vertelden over de toekomstplannen van de wijk. Door middel van een dromen, kansen en zorgen kaart konden de deelnemers meepraten over de ontwikkelingen. Ook was het mogelijk om een kijkje te nemen bij de maquette, (deze staat momenteel bij de Foodstudio op de Teilingerstraat voor als je hem nog niet hebt gezien) en creëerde de Drominee tijdens zijn ‘spoken word performance’ bijzondere teksten over de karakteristieke waarde van ZOHO. Na afloop kon iedereen nog een drankje drinken in zijn favoriete bar in de wijk.

Nieuwsgierig naar meer highlights?!

Het volgende evenement zal plaatsvinden na de zomer. Houd www.ziejeinzoho.nl goed in de gaten voor meer informatie. Heb je voor die tijd een vraag, mail ons dan op info@ziejeinzoho.nl

Woensdag 24 juni vormde het webinar voor de ZOHOcitizens de aftrap van de doorontwikkeling van ZOHO. Tijdens een goed bezocht webinar vanuit Het Gele Gebouw, hadden circa 80 citizens de primeur van het winnende plan van Leyten / Stebru.

Samen met gemeente Rotterdam, Havensteder en ZOHOcitizens was het webinar breed opgezet. Naast een terugblik op de afgelopen periode en het proces naar de definitieve gunning toe, was er ook ruimte voor reflectie en bovenal het stellen van vragen, delen van zorgen en signaleren van kansen. Hier is gretig gebruik van gemaakt. Tijdens het webinar zijn via de chat veel vragen gesteld. Zowel over de inhoud van het plan en over de manier waarop mensen betrokken willen worden als over de huidige huursituatie en toekomstige veranderingen daarin. Het panel heeft de meeste vragen live beantwoord.

Daarnaast zijn alle vragen vastgelegd en worden beantwoord. De mensen die zich hebben aangemeld voor het webinar ontvangen begin volgende week de antwoorden via de mail. Daarnaast zullen de meest gestelde vragen en antwoorden binnenkort op de website terug te lezen zijn.

Je vragen kun je overigens altijd stellen via info@ziejeinzoho.nl. Daarnaast is het tevens mogelijk om op donderdag 2 juli tussen 16.00 uur en 18.00 uur, online vragen te stellen via een videospreekuur. Esther Nouws (Kickstad) en Karlijn Bouvy (Leyten) zitten op dat moment klaar om je te woord te staan.

Zie je in ZOHO wandeling

We vertellen je graag meer over de mooie plannen voor dit gebied. Buiten, in kleine groepjes, tijdens een wandeling. Daarom organiseren we op 9 juli de Zie je in ZOHO Wandeling! Uiteraard geheel Corona-proof. Proef meteen de ontspannen sfeer van de nieuwe stadswijk en neem een drankje van ons na afloop. Aanmelden doe je op www.ziejeinzoho.nl.